TÈCNIC DE CAPÇALERA

Tot i que es recomana per a tot tipus d’edificació, residencial, comercial, industrial, auxiliar… i independentment de l’edat i l’estat de conservació del mateix, en motiu de la inspecció tècnica de l’edifici, el nostre despatx ofereix, tinguin o no administrador de finques. Un servei el qual ja en disposen molts edificis, el tècnic de capçalera, aquest, defineix l’encarregat de tot allò relacionat amb la reforma, rehabilitació, manteniment i inspecció de l’edifici o part d’aquest.

Tal dia com avui ja hi ha moltes comunitats que disposen d’aquest servei les quals estaran encantades, a través del seu administrador o del seu president de poder detallar casos particulars resolts i/o en funcionament.

Amb una contracte de duració mínima de tres anys aquest servei està pensat per designar a el propi tècnic com a responsable de la comunitat de manera que s’aconseguirà una figura la qual vetlli pels interessos dels propietaris i a la vegada pel bon estat de conservació i legal de les zones comunes de l’edificació. A la vegada el contacte amb el tècnic és directe amb els clients ja que aquests disposen de totes les línies de contacte.

En el cas de que estiguis interessat en aquest servei, sense cap compromís, contacta’ns, podem fer-te arribar un pressupost sense que et moguis de casa.

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI

La inspecció tècnica dels edificis és un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Consisteix en una inspecció visual i no introspectiva de l’edifici que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

Posteriorment es redacta l’informe tècnic, un document normalitzat que descriu les característiques generals de l’edifici, en el qual el tècnic ha de fer constar el seu estat de conservació i descriure i qualificar les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici, tot i que s’hagi d’accedir per zones d’ús privatiu.

Finalment es sol·licita el certificat d’aptitud, document d’obligada obtenció que resol l’estat de l’edifici segons les deficiències detectades a l’edifici descrites a l’informe.

Aquest document és obligatori per a tots aquells edificis plurifamiliars i unifamiliars amb una antiguitat major als 45 anys, havent de renovar cada 10 anys en el cas de que les deficiències detectades siguin lleus.

Ja sigui per la possible obtenció d’un ajut/subvenció o per obligat compliment, dona’ns l’oportunitat, contacta i demana un pressupost d’honoraris, en poques hores el tindràs.

Ja sigui per la possible obtenció d’un ajut/subvenció o per obligat compliment, dona’ns l’oportunitat, contacta i demana un pressupost d’honoraris, en poques hores el tindràs.

informe d’avaluació de l’edifici

El ministeri de foment ha desenvolupat una aplicació informàtica per omplir, els tècnics, el model en base el Reial Decret pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes

En molts casos per tal de poder optar a una subvenció serà necessari presentar aquest informe.

Si el necessites posa’t en contacte amb nosaltres, t’informarem i si és necessari el redactarem i complimentarem com és degut.