OBRA NOVA

Direcció d’execució d’obra

Quan una obra nova ja té arquitecte, en fase d’execució caldrà incorporar-hi un arquitecte tècnic per crear la direcció facultativa.

A Arquitecte Tècnic Girona ens encarreguem, de la manera més personal i amb total independència dels altres agents que intervenen en l’obra, d’assegurar, controlar, gestionar i redactar:

Demana’ns pressupost sense cap compromís: nosaltres no treballem a percentatge del pressupost de l’obra, sinó segons la seva ubicació, els mètodes constructius i les necessitats del cas.