La descripció registral del teu immoble no s'ajusta a la realitat?

Declaració d'obra nova antiga

Només hi consta el terreny, o potser el cobert auxiliar que hi ha és el que no hi figura? Si necessites inscriure una edificació existent o tant sols una part d’aquesta al registre de la propietat necessitaràs una declaració d’obra nova antiga.
Fes que la realitat registral sigui exactament igual a la realitat física, doncs tot i que la inscripció d’un immoble és totalment voluntària, és totalment aconsellable per blindar, protegir i demostrar propietat del nostre immoble.

A partir de 100,00€ IVA inclòs

Necessites una declaració d'obra nova antiga?

Si necessites aquesta declaració en el nostre despatx redactarem el certificat d’obra nova antiga a partir de 100 € IVA , posa’t en contacte. En el cas de que també necessitis un informe detallat, una descripció registral nova, o un plànol georeferenciat per l’actualització del cadastre també podem fer-ho.

Tant el procés d’inspecció, el redactat, les diligències, les taxes i els registres col·legials estan inclosos en el preu.
CONTACTA AMB NOSALTRES

Carrer Gironella, 1 17005 (Girona)