Compra, venta i lloguer

COMPRA, VENTA I LLOGUER

Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a destinar-lo a la residència de persones. La cèdula s’anomena de segona ocupació si fa referència a un habitatge preexistent.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors. També serveix per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. Si et trobes en alguna de les situacions anteriors assegura’t que aquesta és vigent, fes-nos una trucada al despatx, nosaltres et realitzarem la consulta sense compromís.

És imporant tenir present que les cèdules d’habitabilitat anteriors a l’any 2004 tenen una caducitat de 10 anys, mentre que les posteriors passen a tenir-la de 15, tan en primera com en segones ocupacions.

Si necessites actualitzar o obtenir de nou la teva cèdula posa’t en contacte amb nosaltres, a partir de 100 € IVA inclòs podràs obtenir-la sense moure’t de casa. En el cas de també necessitar el certificat d’eficiència energètica et farem un descompte del 25%.

Tant el procés d’inspecció, el redactat, les diligències, les taxes i els registres col·legials estan inclosos en el preu.

patologies-deficiencies-esquerdes
patologies-deficiencies-esquerdes
patologies-deficiencies-malesolors
patologies-deficiencies-malesolors

Certificat d’eficiència energètica

La qualificació d’eficiència energètica és el resultat de calcular el consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Ofereix informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. A més serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar l’eficiència energètica. Si tens dubtes de si el teu habitatge o negoci en disposa o no, posa’t en contacte amb nosaltres, de seguida et farem la consulta i t’informarem sense compromís.

Aquesta etiqueta serà obligatòria en qualsevol operació de compra o lloguer, i també s’haurà d’incloure en qualsevol acció publicitària que tingui el mateix objectiu. Tingues en compte que aquest certificat i la seva etiqueta tenen una caducitat de 10 anys.

Si necessites actualitzar o obtenir de nou el teu certificat posa’t en contacte amb nosaltres, a partir de 150 € IVA inclòs podràs obtenir-la sense moure’t de casa. En el cas de també necessitar la cèdula d’habitabilitat et farem un descompte de 25€.

Tant el procés d’inspecció, el redactat, les diligències, les taxes i els registres col·legials estan inclosos en el preu.

Declaració d’obra nova antiga

La descripció registral del teu immoble no s’ajusta a la realitat? Només hi consta el terreny, o potser el cobert auxiliar que hi ha és el que no hi figura? Si necessites inscriure una edificació existent o tant sols una part d’aquesta al registre de la propietat necessitaràs una declaració d’obra nova antiga.

Fes que la realitat registral sigui exactament igual a la realitat física, doncs tot i que la inscripció d’un immoble és totalment voluntària, és totalment aconsellable per blindar, protegir i demostrar propietat del nostre immoble.

Si necessites aquesta declaració en el nostre despatx redactarem el certificat d’obra nova antiga a partir de 100 € IVA , posa’t en contacte. En el cas de que també necessitis un informe detallat, una descripció registral nova, o un plànol georeferenciat per l’actualització del cadastre també podem fer-ho.

Tant el procés d’inspecció, el redactat, les diligències, les taxes i els registres col·legials estan inclosos en el preu.

patologies-deficiencies-humitats1