Acredita que el teu habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa