Agregacions, segregacions i reparcel·lacions

Si tens la necessitat de segregar una part d’una finca, agregar-ne una o diverses a una altra o fer una reparcel·lació, no ho dubtis i contacta amb nosaltres: a Arquitecte Tècnic Girona estudiarem el teu cas amb deteniment, segons la normativa i el planejament vigent.

És possible que no necessitis un nou aixecament topogràfic. Segons les particularitats del cas, farem els treballs cartogràfics telemàticament i, si és estrictament necessari, situarem les fites limítrofes on calgui. A més, t’entregarem tota la documentació que necessitis per poder continuar amb els tràmits legals pertinents.

Excés o defecte de cabuda

Arran de la reforma de la Llei hipotecària del 2015, totes les superfícies reals de finques que variïn en més d’un 10 % respecte a la superfície inscrita al registre han d’incorporar a l’expedient una certificació georeferenciada cadastral descriptiva i gràfica.

Aquests casos s’han d’estudiar bé, ja que pot tractar-se d’un error de cadastre, de registre o de concepte. Si realment hi ha una discordança, s’haurà de fer un nou aixecament topogràfic, modificar el cadastre i sol·licitar el certificat oportú.

Si tens qualsevol necessitat relacionada amb una disconformitat entre les escriptures i la realitat, no ho dubtis i posa’t en contacte amb nosaltres: t’ajudarem, sigui quin sigui el teu cas.

Aixecaments d’estats actuals i replanteigs

Ja sigui per a constructors i promotors, per a tècnics, per a empreses o per a particulars, fem tot tipus d’aixecaments topogràfics de parcel·les i finques, utilitzant els aparells idonis per a cada cas: estació total, estació GPS… A més, t’entregarem els plànols i els arxius informàtics en els formats que necessitis.

Si el que et cal és replantejar un plànol a la finca, no ho dubtis: posa’t en contacte amb nosaltres i et situarem geogràficament els punts que ens faciliteu tu o el teu tècnic.

Georeferències i arxius GML

La georeferenciació és una tècnica que permet posicionar una entitat en una localització geogràfica única, definint-la amb un sistema de coordenades específic.

Els arxius GML (Geography Markup Language, o llenguatge de marques per a la geografia) són documents informàtics amb extensió .gml que contenen informació sobre la georeferenciació i les coordenades d’una parcel·la o finca.

En cas que necessitis algun servei relacionat, o si tot això et sona a un altre idioma, fes-nos una trucada: t’ajudarem sense cap mena de compromís.