T È C N I C    D E     C A P Ç A L E R A

Tot i que es recomana per a tot tipus d’edificació —residencial, comercial, industrial, auxiliar…—, independentment de la seva edat i estat de conservació, hi ha un servei que el nostre despatx ofereix i que les comunitats, tinguin o no administrador de finques, solen incorporar aprofitant que es fa la inspecció tècnica de l’edifici: el tècnic de capçalera, que s’encarrega de tot allò relacionat amb la reforma, la rehabilitació, el manteniment i la inspecció de l’edifici o d’una part d’aquest.

Ara com ara ja hi ha moltes comunitats que gaudeixen d’aquest servei i que, a través del seu administrador o president, poden donar testimoni del seu bon funcionament i de tots els casos particulars que s’han resolt amb èxit.

Amb un contracte d’una durada mínima de tres anys, el servei consisteix a designar un sol tècnic com a responsable de la comunitat, de manera que s’aconsegueix una figura que vetlla pels interessos dels propietaris i, alhora, pel bon estat de conservació i l’adequació legal de les zones comunes de l’edificació. La relació amb el tècnic, a més, és directa, ja que els clients disposen de totes les línies de contacte necessàries.

 • Inspecció tècnica de l’edifici

 • Emissió del certificat d’aptitud

 • Redacció de documentació tècnica de rehabilitació de les patologies detectades

 • Redacció de documentació tècnica per a subvencions

 • Programa de rehabilitació amb les actuacions necessàries

 • Redacció, confecció, actualització i custòdia del llibre de l’edifici (de compliment obligat)

 • Reconeixements il·limitats de qualsevol element de l’edificació

 • Informes tècnics de circumstàncies observades durant els reconeixements.

 • Consultes tècniques il·limitades

 • Direccions d’execució d’obra il·limitades

 • Informe final d’any que es presenta l’estat de l’edifici, les reparacions fetes i propostes durant la junta ordinària.

 • Grans descomptes en honoraris tècnics.

En cas que estiguis interessat en aquest servei, contacta amb nosaltres sense cap compromís: et farem arribar un pressupost sense que t’hagis de moure de casa.