patologies-deficiencies-esquerdes

E S Q U E R D E S    I    F I S S U R E S

Abans d’alarmar-te, val més que comprovis si el que has detectat és una esquerda o una fissura. La principal diferència tècnica entre ambdues és el gruix. Mentre que una fissura sol mesurar menys de 0,5 centímetres, les esquerdes tenen una obertura d’un centímetre com a mínim. Les primeres són danys superficials en els materials que recobreixen la paret o el sostre (pintura, escaiola…), i les segones representen danys profunds que poden afectar la maçoneria o els elements estructurals de l’edifici.

Les fissures apareixen pels successius canvis de temperatura, la mala qualitat dels materials de recobriment o, simplement, el moviment natural de l’edifici. En canvi, les esquerdes solen ser degudes a errors en el càlcul de la pressió que pot suportar l’element afectat, i suposen un problema de més gravetat.

Si amb tot això no en fas prou, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. En cas necessari, et redactarem un informe tècnic sobre l’estat de conservació de l’edifici i et facilitarem les recomanacions d’actuació corresponents.